Úprava dopravního režimu v ulicích Na Dlouhých a Jiráskova

Upozorňujeme na změnu dopravního režimu, která nastane v ulicích Na Dlouhých a Jiráskova.

   

Vážení občané,

v týdnu od 02.10.2023 dojde ke změně dopravního režimu v ulicích Na Dlouhých a Jiráskova.

V části ulice Na Dlouhých byl v minulých letech zaveden obousměrný provoz, doplněný o vyznačená parkovací stání a výhybny. Ulice Jiráskova je aktuálně v úseku křižovatka Údolní – křižovatka Sv. Čecha jednosměrná.

Schválenou a nově realizovanou úpravou dopravního značení dojde v uvedeném termínu ke zrušení jednosměrného provozu v celé ulici Jiráskova a současně ke zrušení vyznačených podélných parkovacích stání v ulici Na Dlouhých (úsek mezi ulicemi Palackého a Jiráskova). Ve zmiňovaném úseku ulice Na Dlouhých bude odstraněno svislé dopravní značení označující jednotlivá parkovací stání a současně bude zneplatněno také bílé vodorovné dopravní značení.

Obě ulice se tak stanou obousměrné bez možnosti podélného parkování.

Žádáme tímto všechny řidiče, aby uvedené dopravní značení respektovali.

 

Děkujeme za pochopení