NABÍDKY

NABÍDKY

Aktuální nabídky volných pracovních míst a vyhlášených veřejných zakázek naleznete na této stránce pod jednotlivými odkazy.

Aktuálně hledáme pracovníky na následující pracovní pozice:

    

Pracovník údržby městského majetku

Pracovník údržby městské zeleně

   

Kompletní seznam veřejných zakázek k dispozici na profilu zadavatele (dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), který je přístupný na: Profil zadavatele TSUB, příspěvková organizace