OSTATNÍ SLUŽBY

OSTATNÍ SLUŽBY

TSUB v souladu se zřizovací listinou zajišťují také další služby pro město Uherský Brod, které jsou blíže popsány níže.

Lesy

Pěstební a těžební činnost v městských lesích. Správa městských lesů.

   

Ceník prodeje dřeva z městských lesů 2023 (platné od 23.01.2023 do vydání nového ceníku)

Správa budov

Správa, zajištění oprav a údržby vybraných budov v majetku města Uherský Brod.

   

Od 01.01.2024 zajišťuje naše organizace nově také technickou správu následujících budov a bytů v majetku: 

Masarykovo nám. 104

Masarykovo nám. 105

Za Dolním kostelem 115

Bří Lužů 116

Větrná 1382

U Povárny 1502

Větrná 2060

Pozn:
U výše uvedených budov musí své požadavky uživatelé hlásit na městském úřadě - Odbor majetkoprávní, Bc. Zuzana Dvořáčková, tel: 572 805 000, e-mail: spravamajetku@ub.cz

Úschovna zavazadel

Provoz úschovny zavazadel na dopravním terminálu.

Úschovní řád

Provozní doba úschovny a poplatky

Veřejné wc

Zajištění provozu na těchto veřejných WC:

1. Kaunicova

2. Dopravní terminál

3. areál nového hřbitova - ul. Prakšická

Vodní prvky

Údržba následujících vodních prvků:

1. Kašna na Masarykově náměstí

2. Vodní prvek na náměstí 1. Máje

3. Fontána na Dopravním terminálu Uherský Brod

Městské tržiště

Zajišťujeme správu městského tržiště na Masarykově náměstí.

Provádíme výběr poplatků za prodej na tomto tržišti.

   

Aktuální provozní řád tržiště "Masarykovo nám." naleznete zde.

   

Aktuální znění tržního řádu nalezenete na stránkách www.ub.cz v sekci Předpisy města.