OSTATNÍ SLUŽBY

OSTATNÍ SLUŽBY

TSUB v souladu se zřizovací listinou zajišťují také další služby pro město Uherský Brod, které jsou blíže popsány níže.

Lesy

Pěstební a těžební činnost v městských lesích. Správa městských lesů.

   

Ceník prodeje dřeva z městských lesů 2023 (platné do 23.01.2023)

Správa budov

Správa, zajištění oprav a údržby budov v majetku města Uherský Brod.

Úschovna zavazadel

Provoz úschovny zavazadel na dopravním terminálu.

Úschovní řád

Provozní doba úschovny a poplatky

Veřejné wc

Zajištění provozu na těchto veřejných WC:

1. Kaunicova

2. Dopravní terminál

3. areál nového hřbitova - ul. Prakšická

Vodní prvky

Údržba následujících vodních prvků:

1. Kašna na Masarykově náměstí

2. Vodní prvek na náměstí 1. Máje

3. Fontána na Dopravním terminálu Uherský Brod

Městské tržiště

Zajišťujeme správu městského tržiště na Masarykově náměstí.

Provádíme výběr poplatků za prodej na tomto tržišti.

   

Aktuální provozní řád tržiště "Masarykovo nám." naleznete zde.

   

Aktuální znění tržního řádu nalezenete na stránkách www.ub.cz v sekci Předpisy města.