DĚTSKÁ A SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ, MOBILIÁŘ

DĚTSKÁ A SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ, MOBILIÁŘ

TSUB mají aktuálně ve správě 67 dětských hřišť. Z toho je 21 sportovišť s povrchem tartanu, umělého trávníku, asfaltu a přírodního trávníku. Na své si přijdou i ty nejmenší děti, pro které je připraveno 29 pískovišť. Kvalitu písku v pískovištích každoročně kontroluje krajská hygienická stanice Zlínského kraje. Průběžně se kontroluje a doplňuje materiál do dopadových ploch, dále se provádí údržba nejen herního vybavení, ale i městského mobiliáře umístěného na DH, úprava zeleně, prokypření dopadových ploch, pohrabání spadlého listí, větví, odvoz odpadků a pravidelně dle vytvořeného pasportu vyměňujeme písek v pískovištích.

Dětské hřiště nacházející se ve správě TSUB jsou vyrobené z několika různých druhů materiálů a kombinací. Mezi nejpoužívanější materiály můžeme zařadit různé druhy dřevin, kovů a plastů. Základním materiálem je kvalitní smrkové dřevo, ocelové prvky a nerezavějící ocel. Všechny materiály musí podléhat přísným bezpečnostním požadavkům, certifikacím a předepsaným technickým normám dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177.

Jedna z našich priorit je eliminace nepředvídatelných rizik a zajištění bezpečnosti uživatelům na hřištích. Výrazně nám k tomu napomáhá zavedení pravidelných vizuálních a provozních kontrol. K celkové vysoké úrovni bezpečnosti přispívá tzv. roční hlavní kontrola, kterou musí provádět pověřená autorizovaná osoba – revizní technik.

Dětská hřiště

Příklady řešení některých dětských hřišť.

Sportovní hřiště

Příklady řešení sportovních hřišť.

Mobiliář

TSUB zajišťují komplexní služby v oblasti správy a údržby městského mobiliáře. Především se soustřeďujeme na zajištění oprav, výměny a realizace nového městského mobiliáře. Díky nové pasportizaci, kdy byly jednotlivé lavičky zavedeny za pomocí GPS do mapy, máme ucelený přehled o stavu, počtu a rozmístění jednotlivých laviček ve městě.

Toto usnadňuje efektivnější plánování oprav a plánování realizace nového mobiliáře na další období. Aktuální počet laviček ve správě TSUB se nyní pohybuje kolem 700 ks. Lavičky jsou rozděleny do sedmi základních typů (druhů) a to na: Miela, Vera, Rumpold, Oder, Mival park, Karim a jiná. Do budoucna je snaha o sjednocení instalovaných laviček na maximálně tři typy, což zajistí nejenom jednodušší a levnější opravy či výměny, ale jistě i krásnější město a okolí.

Typy instalovaných laviček