SPRÁVA HŘBITOVŮ 

SPRÁVA HŘBITOVŮ 

TSUB zajišťují správu a údržbu tří veřejných pohřebišť v Uherském Brodě: Nový hřbitov, Starý hřbitov a hřbitov v městské části Újezdec a to včetně evidence a uzavírání nájemních smluv k hrobovým místům.

Jako správce městských hřbitovů provádí pravidelnou údržbu zeleně a běžný úklid areálů hřbitovů, který zahrnuje sečení a odvoz trávy, hrabání a odvoz spadaného listí, úklid větví, ořez přerostlé zeleně apod.  

Zajišťujeme svoz odpadkových košů a kontejnerů, rozmístěných na všech hřbitovech.

Ceník:
Výše nájemného činí dle usnesení Rady města Uherský Brod č. 584/R18/15 ze dne 15. 06. 2015 za nájem hrobového místa 13 Kč/m2/rok a za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s nájmem a užíváním veřejného pohřebiště částkou 27 Kč/m2/rok, ceny jsou včetně DPH.

Řád veřejného pohřebiště

Nový hřbitov - ul. Prakšická

Nový hřbitov se nachází v ulici Prakšická. Kapacita je 1700 hrobových míst. Z toho je cca 750 dvojhrobů, 150 jednohrobů a 800 urnových míst.

V areálu Nového hřbitova se nachází urnový háj, jehož součástí je vsypová loučka. V další části hřbitova se nachází obřadní síň, kde se konají smuteční obřady. Součástí tohoto prostoru je i chladící zařízení, které si pronajímají pohřební služby.

V obřadní síni probíhají po domluvě se správcem hřbitova smuteční obřady. Konají se zde civilní i církevní pohřby. Služby spojené s obřadem zajišťují pohřební služby. Hudba doprovázející obřad bývá převážně reprodukovaná, pokud je nabídka nedostačující, mají pozůstalí možnost přinést si svou vlastní. Je zde možnost i živé hudby, tu zajišťuje pohřební služba.

Součástí areálu jsou i veřejná WC, které jsou určeny jak pro veřejnost, tak i pro návštěvníky obřadní síně. Voda z toalet není určena pro zálivku hrobů. K tomu slouží studny, které jsou v provozu od jara do podzimu.

Starý hřbitov - ul. U Žlebu

Starý hřbitov se nachází v centru města na ulici U Žlebu. Jeho kapacita je 1400 hrobových míst. V areálu je kaple. Město připravuje v současné době revitalizaci starého hřbitova.

Újezdec - ul. Nad Kostelem

Hřbitov v městské části Újezdec má  kapacitu 550 hrobových míst, z toho cca 500 dvojhrobů a 50 jednohrobů. V současné době se připravuje na žádost občanů urnový háj. Hřbitov se nachází v městské části Újezdec v blízkosti kostela a slouží občanům z městských částí Újezdec, Těšov a vedlejší obce Polichno.