VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Správu VO v Uherském Brodě a v jeho přilehlých částech Havřice, Těšov, Újezdec u Luhačovic a Maršov zabezpečuje TSUB. Dále provozujeme veškerá světelná signalizační zařízení na křižovatkách.

TSUB pečuje o veřejné osvětlení v počtu cca 2.400 světelných bodů, přičemž se tento počet každoročně zvyšuje.

Středisko dále zajišťuje, instaluje a udržuje vánoční osvětlení města. Součástí vánoční výzdoby je také každoroční nazdobení a nasvětlení vánočních stromů.

Vlastními prostředky provádíme zaměření průběhu tras kabelů NN uložených v zemi, zaměření hloubky uložení včetně určení případného místa poruchy kabeláže.

TSUB disponuje pracovní plošinou na podvozku Nissan Navara.

Závady je možné hlásit na e-mail: info@tsub.cz nebo protřednictvím aplikace e-Město na našich stránkách v sekci hlášení poruch.

  

Standardy veřejného osvětlení města Uherský Brod

  

Na tomto odkazu je možné zjistit, kdy bude v dané lokalitě odstávka elektrické energie.

Odstávka elektrické energie