KOMUNÁLNÍ ODPADY

KOMUNÁLNÍ ODPADY

TSUB zabezpečuje vývoz odpadkových košů na území města Uherský Brod a zajištuje úklid černých skládek na pozemcích v majetku města.

    

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Informace o komunálních odpadech města naleznete na stránkách www.ub.cz v sekci Komunální odpady.

Harmonogram svozu naleznete zde: Svoz odpadu

Reklamace neprovedéno svozu:

e-mail  infoub@rumpold.cz

mobil:   724 521 402

Výměna nádob

Žádost o novou popelnici lze podat na Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 136, 2.p.

Kontaktní osoba: Ing. Luděk Dubrava,  e-mail: ludek.dubrava@ub.cz , tel.: 572 805 262.

  

Při žádání o popelnici je nutné nahlásit jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu umístění nádoby, počet osob v domácnosti, telefonní číslo.

V případě, že se jedná o osobu, která nemá trvalé bydliště v Uherském Brodě nebo má trvalé bydliště v Uherském Brodě, ale vlastní více nemovitostí, má tato osoba povinnost podat ohlášení majitele nemovitosti k místnímu poplatku na odboru finančním (u paní Slovákové). Potvrzení o ohlášení je nutno předložit k žádosti o novou popelnici.

V případě, že se jedná o nového občana, postačí k žádosti předložit potvrzení o změně trvalého bydliště.

SBĚRNÉ DVORY

Od 01.11.2019 zabezpečuje kompletní agendu sběrných dvorů Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí.

  

Bližší Informace o sběrných dvorech ve městě naleznete na stránkách www.ub.cz v sekci Komunální odpady.

  

Děkujeme za pochopení.