Omezení dopravy v centru města – Růžencová pouť 2023

Informace o omezení provozu v centrum města po dobu konání Růžencové pouti ve dnech 29.09.2023 – 02.10.2023

   

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit na omezení dopravy v centru města, které je spojeno s konáním tradiční Růžencové pouti.

Od pondělí 25.09.2023 (cca 17:00 hod) do pondělí 02.10.2023 (cca 10:00 hod) bude provedena uzavírka části ulice Na Dlouhých – od kruhového objezdu na nám. Svobody po ul. Na Výsluní a to z důvodu najíždění a stavby pouťových atrakcí a následném konání pouti.

Od pátku 29.09.2023 (cca 13:00 hod) do pondělí 02.10.2023 (cca 06:00 hod) bude provedena kompletní uzavírka centra města (tj. Masarykovo nám, Mariánské nám., část ul. Moravská, Kaunicova, Přemysla Otakara II, Hradební, Bož. Němcové, Mik. Alše a část ul. Na Dlouhých).

Ve středu 27.09.2023 bude současně omezena doprava na spodní komunikaci Masarykova nám. a to z důvodu výstavby pódia.

    

Objízdná trasa po dobu uzavírky centra města v době konání Růžencové pouti bude vedena v jižní části města komunikacemi U Fortny, Prim. Hájka, Za Dolním kostelem, Seichertova a Komenského, případně pro ulici Soukenická bude vedena objízdná trasa přes ulice Tkalcovská a Bří Lužů.

  

Pozor: Komunikace v ulici Komenského a Seichertova bude v době uzavírky obousměrná. Žádáme tímto všechny řidiče, aby na uvedené komunikaci neparkovali a nebránili tak plynulosti dopravy.

  

Pro severní část města bude objízdná trasa pro místní dopravu vedena komunikacemi Na Výsluní (pouze ve směru jednosměrného provozu – směr Zlín) a Na Chmelnici.

Okružní křižovatka na Nám. Svobody bude po celou dobu konání pouti ve směru Horní Valy – Prakšická průjezdná.

  

Kompletní přehled uzavřených ulic vč. objízdných tras naleznete zde.

   

Děkujeme předem za pochopení a dodržování přechodného dopravního značení